ue
poca

The project Social Transmission of Cognitive and Emotional States in the Care of Alzheimer’s Disease Patients” – STAD benefits from a 1.48 million € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants. The aim of the project is to to develop an intervention based on theater and drama therapy for diminishing memory loss and psychiatric symptoms, like anxiety, that manifest in Alzheimer’s disease. Project Promoter: National University of Theatre and Film „I. L. Caragiale” from Bucharest, Romania. Project Partner: Kavi Institute for System Neuroscience, NTNU, Todheim, Norway EEA-RO-NO-2018-0606 (Contract No7, May 31th 2019)

REPORT STAD

Sinteza raportului de cercetare – Etapa II – 2020În ciuda provocărilor severe impuse de pandemia COVID-19 care a afectat activitatea ambilor parteneri, am realizat progrese substanțiale în majoritatea pachetelor de lucru ale proiectului. Sarcina de navigare spațială ghidată social a fost proiectată, codificată, testată, actualizată și validată într-o interacțiune foarte colaborativă între cei doi parteneri. În această sarcină, subiectul navighează într-un spațiu virtual cu scopul de a găsi obiecte virtuale ascunse, cu ajutorul unui co-jucător social sau al unui jucător robot. Partenerul norvegian a implementat această sarcină în scanerul fMRI, pe aparatul RMN 7T. Partenerul român a implementat aceeași sarcină la pacienții implantați intracranian în structuri cerebrale relevante pentru navigație spațială, memorie și procesare socială. Aceeași sarcină va fi utilizată și cu înregistrările electroencefalografice ale scalpului pentru captarea activității în rețelele neuronale cu rezoluție temporală ridicată.

Aceste trei abordări diferite ne vor permite să legăm evenimentele comportamentale de activitatea neuronală, în special în cortexul entorinal și hipocamp, structuri care codifică navigația spațială. Interesul nostru major va fi să stabilim dacă activitatea neuronală urmărește navigarea unui partener social. De asemenea, suntem interesați să înțelegem cum inputurile sociale ar putea beneficia de memorie episodică (WP5 și 6) și autobiografică (WP7).

Am produs un scurtmetraj care va fi folosit ca stimul pentru sarcina de memorie episodică și în prezent dezvoltăm o baterie de întrebări și teste menite să determine rolul unei contribuții sociale în amintirea detaliilor din acest film. De asemenea, am testat înregistrările EEG sincronizate care ne vor permite să măsurăm nivelul de sincronizare între partenerii sociali înainte, în timpul și după experiența de vizionare a filmelor sociale.

Pentru sarcina autobiografică, am dezvoltat procedura experimentală in CAVE-VR și suntem pregătiți să testăm efectele inputurilor sociale asupra amintirilor autobiografice declanșate olfactiv.